Privacy policy

Privacy beleid van https://www.foodboxwizard.nl

Ingangsdatum: 22 oktober 2018

FoodboxWizard (“ons”, “wij” of “onze”) exploiteert de website https://www.foodboxwizard.nl (hierna “de service” genoemd).

Deze pagina informeert u over ons beleid met betrekking tot de verzameling, het gebruik en de openbaarmaking van persoonlijke gegevens wanneer u onze Service gebruikt en de keuzes die u aan die gegevens hebt gekoppeld.

We gebruiken uw gegevens om de Service te leveren en te verbeteren. Door gebruik te maken van de Service, gaat u akkoord met het verzamelen en gebruiken van informatie in overeenstemming met dit beleid.

Definities

 • Service Service is de https://www.foodboxwizard.nl website die wordt beheerd door FoodboxWizard
 • Persoonlijke gegevens Persoonlijke gegevens betekent gegevens over een levend persoon die kan worden geïdentificeerd op basis van die gegevens (of van die en andere informatie die in ons bezit is of die waarschijnlijk in ons bezit zal komen).
 • Gebruiksgegevens Gebruiksgegevens zijn gegevens die automatisch worden verzameld, hetzij gegenereerd door het gebruik van de Service, hetzij uit de Service-infrastructuur zelf (bijvoorbeeld de duur van een paginabezoek).
 • Cookies Cookies zijn kleine bestanden die op uw apparaat (computer of mobiel apparaat) zijn opgeslagen.
 • Gegevenscontrolemechanisme Gegevenscontrolemechanisme betekent de natuurlijke of rechtspersoon die (alleen of samen of in gemeenschap met andere personen) de doeleinden en de manier bepaalt waarop persoonlijke informatie wordt of zal worden verwerkt. Voor het doel van deze Privacybeleid, wij zijn een gegevensbeheerder van uw persoonlijke gegevens.
 • Gegevensverwerkers (of serviceproviders) Gegevensverwerker (of serviceprovider) betekent elke natuurlijke of rechtspersoon die de gegevens verwerkt namens de gegevensbeheerder. We kunnen de services van verschillende serviceproviders gebruiken om uw gegevens effectiever te verwerken.
 • Gegevensonderwerp (of gebruikersgegevens) Het onderwerp is een levend persoon die onze service gebruikt en die het onderwerp is van persoonlijke gegevens

Informatie verzamelen en gebruiken

We verzamelen verschillende soorten informatie voor verschillende doeleinden om onze service aan u te leveren en te verbeteren.

Typen verzamelde gegevens

Persoonlijke gegevens

Tijdens het gebruik van onze Service kunnen we u vragen om ons bepaalde persoonlijk identificeerbare informatie te verstrekken die kan worden gebruikt om contact met u op te nemen of om u te identificeren (‘Persoonlijke gegevens’). Persoonlijk identificeerbare informatie kan omvatten, maar is niet beperkt tot:

 • E-mailadres
 • Voornaam en achternaam
 • Telefoonnummer
 • Adres, staat, provincie, postcode / plaats, stad

Cookies en gebruiksgegevens

We kunnen uw persoonlijke gegevens gebruiken om contact met u op te nemen met nieuwsbrieven, marketing- of promotiemateriaal en andere informatie die voor u van belang kan zijn. U kunt ervoor kiezen om geen enkele of alle van deze berichten van ons te ontvangen door de link voor afmelding of de instructies in de door ons verzonden e-mail te volgen.

We kunnen uw persoonlijke gegevens gebruiken om contact met u op te nemen met nieuwsbrieven, marketing- of promotiemateriaal en andere informatie die voor u van belang kan zijn. U kunt ervoor kiezen om geen enkele of alle van deze berichten van ons te ontvangen door de link voor afmelding of de instructies in de door ons verzonden e-mail te volgen.

Gebruiksgegevens

We kunnen ook informatie verzamelen over hoe de Service wordt geopend en gebruikt (“Gebruiksgegevens”). Deze gebruiksgegevens kunnen informatie bevatten zoals het internetprotocol-adres van uw computer (bijv. IP-adres), browsertype, browserversie, de pagina’s van onze service die u bezoekt, het tijdstip en de datum van uw bezoek, de tijd die aan die pagina’s is besteed, uniek apparaat-ID’s en andere diagnostische gegevens.

Locatie gegevens

We kunnen informatie over uw locatie gebruiken en opslaan als u ons toestemming geeft om dit te doen (‘Locatiegegevens’). We gebruiken deze gegevens om functies van onze service te bieden, om onze service te verbeteren en aan te passen.

U kunt locatieservices inschakelen of uitschakelen wanneer u onze service op elk gewenst moment gebruikt via uw apparaatinstellingen.

Tracking & Cookies Data

We gebruiken cookies en soortgelijke trackingtechnologieën om de activiteit op onze Service bij te houden en we houden bepaalde informatie vast.

Cookies zijn bestanden met een kleine hoeveelheid gegevens die een anonieme unieke identificatie kunnen bevatten. Cookies worden vanaf een website naar uw browser verzonden en op uw apparaat opgeslagen. Andere volgtechnologieën worden ook gebruikt, zoals bakens, tags en scripts om informatie te verzamelen en te volgen en om onze Service te verbeteren en te analyseren.

U kunt uw browser opdracht geven om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Als u echter geen cookies accepteert, kunt u mogelijk sommige delen van onze service niet gebruiken.

Voorbeelden van cookies die we gebruiken:

 • Sessie Cookies. We gebruiken sessiecookies om onze service te gebruiken.
 • Voorkeur Cookies. We gebruiken voorkeurcookies om uw voorkeuren en verschillende instellingen te onthouden.
 • Beveiligings cookies. We gebruiken beveiligingskoekjes voor beveiligingsdoeleinden.

Gebruik van gegevens

FoodboxWizard gebruikt de verzamelde gegevens voor verschillende doeleinden:

 • Om onze service te leveren en te onderhouden
 • Om u op de hoogte te stellen van wijzigingen in onze service
 • Om u toe te staan ​​deel te nemen aan interactieve functies van onze Service wanneer u daarvoor kiest
 • Om klantenondersteuning te bieden
 • Analyse of waardevolle informatie verzamelen zodat we onze service kunnen verbeteren
 • Om toezicht te houden op het gebruik van onze service
 • Technische problemen opsporen, voorkomen en verhelpen
 • Om u te voorzien van nieuws, speciale aanbieding

Rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens in het kader van de algemene verordening gegevensbescherming (GDPR)

Als u uit de Europese Economische Ruimte (EER) komt, is de rechtsgrondslag van FoodboxWizard voor het verzamelen en gebruiken van de persoonlijke informatie die wordt beschreven in dit Privacybeleid afhankelijk van de persoonlijke gegevens die we verzamelen en de specifieke context waarin we deze verzamelen.

FoodboxWizard kan uw persoonlijke gegevens verwerken omdat:

 • We moeten een contract met je afsluiten
 • U hebt ons toestemming gegeven om dit te doen
 • De verwerking is in onze legitieme belangen en het wordt niet overschreven door uw rechten
 • Voor betalingsverwerking
 • Om te voldoen aan de wet
 • Retentie van gegevens

FoodboxWizard zal uw Persoonsgegevens slechts zolang bewaren als nodig is voor de doeleinden uiteengezet in dit Privacybeleid. We zullen uw persoonlijke gegevens bewaren en gebruiken voor zover nodig om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen (bijvoorbeeld als we verplicht zijn uw gegevens te bewaren om te voldoen aan toepasselijke wetgeving), geschillen op te lossen en onze wettelijke overeenkomsten en beleidsregels te handhaven.

FoodboxWizard zal ook gebruiksgegevens behouden voor interne analysedoeleinden. Gebruiksgegevens worden over het algemeen gedurende een kortere periode bewaard, behalve wanneer deze gegevens worden gebruikt om de beveiliging te versterken of om de functionaliteit van onze Service te verbeteren, of we zijn wettelijk verplicht om deze gegevens gedurende langere tijd te bewaren.

Overdracht van gegevens

Uw gegevens, inclusief persoonlijke gegevens, kunnen worden overgedragen aan – en worden onderhouden op – computers buiten uw staat, provincie, land of andere rechtsgebieden van de overheid waar de wetgeving inzake gegevensbescherming kan verschillen van die van uw rechtsgebied.

Als u zich buiten Nederland bevindt en ervoor kiest om ons informatie te verstrekken, houd er dan rekening mee dat we de gegevens, inclusief persoonlijke gegevens, naar Nederland overbrengen en daar verwerken.

Uw toestemming voor dit Privacybeleid, gevolgd door uw inzending van dergelijke informatie, geeft aan dat u akkoord gaat met die overdracht.

FoodboxWizard neemt alle stappen die redelijkerwijs nodig zijn om ervoor te zorgen dat uw gegevens veilig en in overeenstemming met dit privacybeleid worden behandeld en dat geen overdracht van uw persoonlijke gegevens plaatsvindt naar een organisatie of een land, tenzij er adequate controles zijn, inclusief de beveiliging van uw gegevens en andere persoonlijke informatie.

Openbaarmaking van gegevens

Zakelijke transactie

Als FoodboxWizard betrokken is bij een fusie, overname of verkoop van activa, kunnen uw persoonlijke gegevens worden overgedragen. We zullen u op de hoogte stellen voordat uw persoonlijke gegevens worden overgedragen en worden onderworpen aan een ander privacybeleid.

Openbaarmaking voor rechtshandhaving

Onder bepaalde omstandigheden kan het zijn dat FoodboxWizard uw persoonlijke gegevens openbaar moet maken als dit wettelijk verplicht is of als gevolg van geldige verzoeken van overheidsinstanties (bijvoorbeeld een rechtbank of een overheidsinstantie).

Wettelijke vereisten

FoodboxWizard kan uw persoonlijke gegevens openbaar maken in de oprechte overtuiging dat dergelijke actie noodzakelijk is om:

 • Om te voldoen aan een wettelijke verplichting
 • Om de rechten of eigendom van FoodboxWizard te beschermen en verdedigen
 • Om mogelijke overtredingen in verband met de Service te voorkomen of te onderzoeken
 • Om de persoonlijke veiligheid van gebruikers van de Service of het publiek te beschermen
 • Ter bescherming tegen wettelijke aansprakelijkheid

Beveiliging van gegevens

De beveiliging van uw gegevens is belangrijk voor ons, maar vergeet niet dat geen enkele verzendmethode via internet of elektronische opslag 100% veilig is. Hoewel we ernaar streven om commercieel aanvaardbare middelen te gebruiken om uw persoonlijke gegevens te beschermen, kunnen we de absolute veiligheid ervan niet garanderen.

Ons beleid ten aanzien van “Do Not Track” -signalen onder de California Online Protection Act (CalOPPA)

We ondersteunen geen Do Not Track (“DNT”). Do Not Track is een voorkeur die u in uw webbrowser kunt instellen om websites te informeren dat u niet wilt worden bijgehouden.

U kunt Do Not Track in- of uitschakelen door naar de pagina Voorkeuren of Instellingen van uw webbrowser te gaan.

Uw rechten op gegevensbescherming onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR)

Als u inwoner bent van de Europese Economische Ruimte (EER), hebt u bepaalde rechten op gegevensbescherming. FoodboxWizard streeft ernaar om redelijke stappen te ondernemen om u het gebruik van uw persoonlijke gegevens te laten corrigeren, wijzigen, verwijderen of beperken.

Als u op de hoogte wilt worden gehouden van de persoonlijke gegevens die we over u hebben en als u wilt dat deze wordt verwijderd van onze systemen, neemt u contact met ons op.

In bepaalde omstandigheden hebt u de volgende gegevensbeschermingsrechten:

Het recht op toegang, bijwerken of verwijderen van de informatie die we over u hebben. Telkens wanneer dit mogelijk wordt gemaakt, kunt u uw persoonlijke gegevens rechtstreeks openen, bijwerken of verzoeken om verwijdering, in het gedeelte met uw accountinstellingen. Als u deze acties niet zelf kunt uitvoeren, neemt u dan contact met ons op om u te helpen.

Het recht op rectificatie. U hebt het recht om uw informatie te laten corrigeren als die informatie niet juist of onvolledig is.

Het recht om bezwaar aan te tekenen. U hebt het recht om bezwaar te maken tegen onze verwerking van uw persoonlijke gegevens.

Het recht op beperking. U hebt het recht om te verzoeken dat wij de verwerking van uw persoonlijke informatie beperken.

Het recht op dataportabiliteit. U hebt recht op een kopie van de informatie die we over u hebben in een gestructureerd, machinaal leesbaar en algemeen gebruikt formaat.

Het recht om toestemming in te trekken. U hebt ook het recht om uw toestemming op elk gewenst moment in te trekken, waarbij FoodboxWizard heeft vertrouwd op uw toestemming om uw persoonlijke gegevens te verwerken.Houd er rekening mee dat we u mogelijk vragen uw identiteit te verifiëren voordat u op dergelijke verzoeken reageert.

U hebt het recht om bij een autoriteit voor gegevensbescherming een klacht in te dienen over onze verzameling en gebruik van uw persoonlijke gegevens. Neem voor meer informatie contact op met uw lokale autoriteit voor gegevensbescherming in de Europese Economische Ruimte (EER).

Dienstverleners

We kunnen bedrijven en personen van derden inschakelen om onze Service (“Service Providers”) te faciliteren, de Service namens ons te leveren, servicegerelateerde services te verlenen of ons helpen bij het analyseren van de manier waarop onze Service wordt gebruikt.

Deze derden hebben alleen toegang tot uw persoonlijke gegevens om deze taken namens ons uit te voeren en zijn verplicht om deze niet bekend te maken of voor andere doeleinden te gebruiken.

Analytics

We kunnen externe serviceproviders gebruiken om het gebruik van onze service te controleren en analyseren.

Google Analytics Google Analytics is een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google en die websiteverkeer volgt en rapporteert. Google gebruikt de verzamelde gegevens om het gebruik van onze Service bij te houden en te controleren. Deze gegevens worden gedeeld met andere Google-services. Google kan de verzamelde gegevens gebruiken om de advertenties van zijn eigen advertentienetwerk in een context te plaatsen. U kunt ervoor kiezen om uw activiteit op de Service niet beschikbaar te maken voor Google Analytics door de opt-outbrowser add-on van Google Analytics te installeren. De invoegtoepassing voorkomt dat Google Analytics JavaScript (ga.js, analytics.js en dc.js) informatie met Google Analytics over bezoekactiviteiten deelt.Voor meer informatie over de privacypraktijken van Google, gaat u naar het Google Privacy & Voorwaarden-web pagina: https://policies.google.com/privacy?hl=nl

Gedragsremarketing

FoodboxWizard maakt gebruik van remarketingdiensten om te adverteren op websites van derden nadat u onze Service hebt bezocht. Wij en onze externe leveranciers gebruiken cookies om advertenties te informeren, optimaliseren en weergeven op basis van uw eerdere bezoeken aan onze Service.

Google AdWords

Google AdWords-remarketingdienst wordt aangeboden door Google Inc. U kunt zich afmelden voor Google Analytics voor display-advertenties en de Google Display Netwerk-advertenties aanpassen door naar de pagina Instellingen voor Google-advertenties te gaan: http://www.google.com/settings/ advertenties Google raadt ook aan om de add-on Google Opt-out Browser voor Google Analytics te installeren – https://tools.google.com/dlpage/gaoptout – voor uw webbrowser. De opt-outbrowser add-on van Google Analytics biedt bezoekers de mogelijkheid te voorkomen dat hun gegevens worden verzameld en gebruikt door Google Analytics. Voor meer informatie over de privacypraktijken van Google, bezoekt u de Google Privacy & Voorwaarden-webpagina: https: / /policies.google.com/privacy?hl=en

Facebook

Facebook-remarketingdienst wordt aangeboden door Facebook Inc. U kunt meer informatie over op interesses gebaseerd adverteren van Facebook vinden op deze pagina: https://www.facebook.com/help/164968693837950 Als u zich wilt afmelden voor de op interesses gebaseerde advertenties van Facebook, volgt u deze instructies van Facebook: https://www.facebook.com/help/568137493302217 Facebook houdt zich aan de zelfreguleringsprincipes voor online gedragsadvertenties die zijn opgezet door de Digital Advertising Alliance. Je kunt je ook afmelden voor Facebook en andere deelnemende bedrijven via de Digital Advertising Alliance in de VS http://www.aboutads.info/choices/, de Digital Advertising Alliance of Canada in Canada http://youradchoices.ca/ of de Europese interactieve digitale reclame-alliantie in Europa http://www.youronlinechoices.eu/, of opt-out met behulp van de instellingen van je mobiele apparaat. Voor meer informatie over de privacypraktijken van Facebook, ga je naar het gegevensbeleid van Facebook: https: // www .facebook.com / privacy / verklaring

AdRoll

AdRoll-remarketingdienst wordt geleverd door Semantic Sugar, Inc. U kunt zich afmelden voor AdRoll-remarketing door deze AdRoll Advertising Preferences-webpagina te bezoeken: http://info.evidon.com/pub_info/573?v=1&nt=1&nw=falseFor Meer informatie over de privacypraktijken van AdRoll vindt u op de webpagina AdRoll Privacybeleid: http://www.adroll.com/about/privacy

Betalingen

We kunnen betaalde producten en / of diensten leveren binnen de Service. In dat geval gebruiken we services van derden voor het verwerken van betalingen (bijvoorbeeld betalingsverwerkers).

Wij zullen uw betaalkaartgegevens niet opslaan of verzamelen. Die informatie wordt rechtstreeks aan onze externe betalingsverwerkers verstrekt, waarvan het gebruik van uw persoonlijke informatie wordt geregeld door hun privacybeleid. Deze betalingsverwerkers houden zich aan de standaarden die zijn ingesteld door PCI-DSS zoals beheerd door de PCI Security Standards Council, een gezamenlijke inspanning van merken zoals Visa, MasterCard, American Express en Discover. PCI-DSS-vereisten helpen bij het veilig verwerken van betalingsinformatie.

De betalingsverwerkers waarmee we werken zijn:

 • Apple Store In-App Betalingen Hun privacybeleid kan worden bekeken op https://www.apple.com/legal/privacy/en-ww/
 • Betalingen via Google App-betalingen Hun privacybeleid kan worden bekeken op https://www.google.com/policies/privacy/
 • Stripe Hun privacybeleid kan worden bekeken op https://stripe.com/us/privacy
 • PayPal of Braintree Hun privacybeleid kan worden bekeken op https://www.paypal.com/webapps/mpp/ua/privacy-full
 • 2Checkout Hun privacybeleid kan worden bekeken op https://www.2checkout.com/policies/privacy-policy

Links naar andere sites

Onze Service kan links bevatten naar andere sites die niet door ons worden beheerd. Als u op een link van derden klikt, wordt u naar de site van die derde partij geleid. We raden u ten zeerste aan om het Privacybeleid van elke site die u bezoekt te bekijken.

We hebben geen controle over en nemen geen verantwoordelijkheid voor de inhoud, het privacybeleid of de praktijken van sites of services van derden.

Privacy van kinderen

Onze service spreekt niet tot iemand jonger dan 18 jaar (“kinderen”).

Wij verzamelen niet bewust persoonlijk identificeerbare informatie van iemand onder de 18 jaar. Als u een ouder of voogd bent en u weet dat uw kind ons persoonlijke gegevens heeft verstrekt, neem dan contact met ons op. Als we ons ervan bewust worden dat we persoonlijke gegevens van kinderen hebben verzameld zonder de toestemming van de ouders te verifiëren, ondernemen we stappen om die informatie van onze servers te verwijderen.

Wijzigingen in dit privacybeleid

We kunnen ons privacybeleid van tijd tot tijd bijwerken. We zullen u op de hoogte brengen van eventuele wijzigingen door het nieuwe Privacybeleid op deze pagina te plaatsen.

We zullen u dit laten weten via e-mail en / of een prominente kennisgeving op onze service, voordat de wijziging van kracht wordt en de “ingangsdatum” bovenaan dit Privacybeleid bijwerken.

U wordt geadviseerd om dit privacybeleid regelmatig te controleren op eventuele wijzigingen. Wijzigingen in dit privacybeleid zijn van kracht wanneer ze op deze pagina worden geplaatst.

Neem contact met ons op

Als u vragen heeft over dit privacybeleid, neem dan contact met ons op:

Per e-mail: hello@foodimus.com